ΚΛΕΜΜΑ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΟΚΤΑΠΟΛΙΚΗ 300V/10A 90°. ΒΗΜΑ 5mm <