ΓΕΦΥΡΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ 20cm 35Φ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ , 07.20.0008

3.24  με Φ.Π.Α.

ΓΕΦΥΡΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ 30cm 35Φ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ , 07.20.0005

4.32  με Φ.Π.Α.

ΓΕΦΥΡΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ 40cm 35Φ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ , 07.20.0009

5.40  με Φ.Π.Α.

ΓΕΦΥΡΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ 50cm 35Φ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ , 07.20.0006

6.41  με Φ.Π.Α.