Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

K0363.4712060, Locking pin, V: self-locking, Plunger mat: stainless steel, 86kN, K0363.4712060

27.22  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

K0363.4712030, Locking pin, V: self-locking, Plunger mat: stainless steel, 86kN, K0363.4712030

13.00  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

K0363.4712025, Locking pin, V: self-locking, Plunger mat: stainless steel, 86kN, K0363.4712025

12.38  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

K0363.4710030, Locking pin, V: self-locking, Plunger mat: stainless steel, 60kN, K0363.4710030

18.95  με Φ.Π.Α.
Εξαντλημένο

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN822.7-8M16X1.5CN, Mount.elem: indexing plungers, V: with rest position, 8mm, GN 822.7-8-M16X1,5-CN

42.35  με Φ.Π.Α.
Εξαντλημένο

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN822.7-8M16X1.5BN, Mount.elem: indexing plungers, Plunger mat: stainless steel, 8mm, GN 822.7-8-M16X1,5-BN

42.35  με Φ.Π.Α.
Εξαντλημένο

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN822.7-8-M16X1.5C, Mount.elem: indexing plungers, V: with rest position, 8mm, GN 822.7-8-M16X1,5-C

18.93  με Φ.Π.Α.
Εξαντλημένο

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN822.7-8-M16X1.5B, Mount.elem: indexing plungers, Plunger mat: stainless steel, 8mm, GN 822.7-8-M16X1,5-B

19.12  με Φ.Π.Α.
Εξαντλημένο

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN822.7-8-M16-CN, Mount.elem: indexing plungers, V: with rest position, 8mm, GN 822.7-8-M16-CN

42.35  με Φ.Π.Α.
Εξαντλημένο

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN822.7-8-M16-C, Mount.elem: indexing plungers, V: with rest position, 8mm, GN 822.7-8-M16-C

18.93  με Φ.Π.Α.
Εξαντλημένο

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN822.7-8-M16-BN, Mount.elem: indexing plungers, Plunger mat: stainless steel, 8mm, GN 822.7-8-M16-BN

42.35  με Φ.Π.Α.
Εξαντλημένο

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN822.7-8-M16-B, Mount.elem: indexing plungers, Plunger mat: stainless steel, 8mm, GN 822.7-8-M16-B

19.12  με Φ.Π.Α.
Εξαντλημένο

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN822.7-7M12X1.5CN, Mount.elem: indexing plungers, V: with rest position, 7mm, GN 822.7-7-M12X1,5-CN

33.53  με Φ.Π.Α.
Εξαντλημένο

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN822.7-7M12X1.5BN, Mount.elem: indexing plungers, Plunger mat: stainless steel, 7mm, GN 822.7-7-M12X1,5-BN

33.53  με Φ.Π.Α.
Εξαντλημένο

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN822.7-7-M12X1.5C, Mount.elem: indexing plungers, V: with rest position, 7mm, GN 822.7-7-M12X1,5-C

13.98  με Φ.Π.Α.
Εξαντλημένο

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN822.7-7-M12X1.5B, Mount.elem: indexing plungers, Plunger mat: stainless steel, 7mm, GN 822.7-7-M12X1,5-B

14.27  με Φ.Π.Α.
Εξαντλημένο

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN822.7-7-M12-CN, Mount.elem: indexing plungers, V: with rest position, 7mm, GN 822.7-7-M12-CN

33.53  με Φ.Π.Α.
Εξαντλημένο

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN822.7-7-M12-C, Mount.elem: indexing plungers, V: with rest position, 7mm, GN 822.7-7-M12-C

13.98  με Φ.Π.Α.
Εξαντλημένο

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN822.7-7-M12-BN, Mount.elem: indexing plungers, Plunger mat: stainless steel, 7mm, GN 822.7-7-M12-BN

33.53  με Φ.Π.Α.
Εξαντλημένο

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN822.7-7-M12-B, Mount.elem: indexing plungers, Plunger mat: stainless steel, 7mm, GN 822.7-7-M12-B

14.27  με Φ.Π.Α.
Εξαντλημένο

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN822.7-6M12X1.5CN, Mount.elem: indexing plungers, V: with rest position, 6mm, GN 822.7-6-M12X1,5-CN

34.03  με Φ.Π.Α.
Εξαντλημένο

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN822.7-6M12X1.5BN, Mount.elem: indexing plungers, Plunger mat: stainless steel, 6mm, GN 822.7-6-M12X1,5-BN

34.03  με Φ.Π.Α.
Εξαντλημένο

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN822.7-6-M12X1.5C, Mount.elem: indexing plungers, V: with rest position, 6mm, GN 822.7-6-M12X1,5-C

13.36  με Φ.Π.Α.
Εξαντλημένο

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN822.7-6-M12X1.5B, Mount.elem: indexing plungers, Plunger mat: stainless steel, 6mm, GN 822.7-6-M12X1,5-B

14.08  με Φ.Π.Α.