Διεπαφές - ολοκληρωμένα κυκλώματα

UA9636ACP, Interface, transceiver, RS422, DIP8, UA9636ACP

0.39  με Φ.Π.Α.

Διεπαφές - ολοκληρωμένα κυκλώματα

ST485ECDR, Interface, transceiver, RS422,RS485,half duplex, 5Mbps, SO8, ST485ECDR

1.62  με Φ.Π.Α.

Διεπαφές - ολοκληρωμένα κυκλώματα

ST485EBDR, Driver, RS485 / RS422 transceiver, SO8, ST485EBDR

2.07  με Φ.Π.Α.

Διεπαφές - ολοκληρωμένα κυκλώματα

ST485CDR, Interface, transceiver, RS422,RS485,half duplex, 2.5Mbps, SO8, ST485CDR

1.35  με Φ.Π.Α.

Διεπαφές - ολοκληρωμένα κυκλώματα

ST3485EBD, Interface, transceiver, RS422 / RS485, 12Mbps, SO8, 3.3VDC, ST3485EBDR

1.76  με Φ.Π.Α.

Διεπαφές - ολοκληρωμένα κυκλώματα

ST485BDR, Interface, transceiver, RS422,RS485,half duplex, 2.5Mbps, SO8, ST485BDR

1.93  με Φ.Π.Α.

Διεπαφές - ολοκληρωμένα κυκλώματα

ST3243CPR, Interface, transceiver, RS232, 400kbps, SSOP28, 3÷5.5VDC, ST3243CPR

2.44  με Φ.Π.Α.

Διεπαφές - ολοκληρωμένα κυκλώματα

ST3232CDR, Driver, line-RS232, RS232, SOP16, ST3232CDR

1.62  με Φ.Π.Α.