Διεπαφές - ολοκληρωμένα κυκλώματα

PCF8583T/5.518, , PCF8583T/5.518

4.40  με Φ.Π.Α.

Διεπαφές - ολοκληρωμένα κυκλώματα

PCF8576CT/1, , PCF8576CT/1.518

4.76  με Φ.Π.Α.

Διεπαφές - ολοκληρωμένα κυκλώματα

PCF8562TT/2.118, , PCF8562TT/2.118

2.72  με Φ.Π.Α.

Διεπαφές - ολοκληρωμένα κυκλώματα

PCF2112CT/1.118, , PCF2112CT/1.118

4.09  με Φ.Π.Α.

Διεπαφές - ολοκληρωμένα κυκλώματα

PCA9633PW.118, , PCA9633PW.118

4.54  με Φ.Π.Α.
Εξαντλημένο

Διεπαφές - ολοκληρωμένα κυκλώματα

PCA9551PW.118, , PCA9551PW.118

4.62  με Φ.Π.Α.
Εξαντλημένο

Διεπαφές - ολοκληρωμένα κυκλώματα

PCA9535PW.112, , PCA9535PW.112

3.75  με Φ.Π.Α.
Εξαντλημένο

Διεπαφές - ολοκληρωμένα κυκλώματα

PCA9532PW.112, , PCA9532PW.112

5.66  με Φ.Π.Α.