Ελεγκτές και μετρητές ηλεκτρ. εγκατ.

PRO380S-CT , Electric energy meter; 230/400V; 6A; Network: three-phase , ASTEC PRO380S-CT

206.28  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές και μετρητές ηλεκτρ. εγκατ.

PRO380S , Electric energy meter; 230/400V; 100A; Network: three-phase , ASTEC PRO380S

206.28  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές και μετρητές ηλεκτρ. εγκατ.

PRO380MOD-CT , Electric energy meter; 230/400V; 6A; Network: three-phase , ASTEC PRO380MOD-CT

251.30  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές και μετρητές ηλεκτρ. εγκατ.

PRO380MOD , Electric energy meter; 230/400V; 100A; Network: three-phase , ASTEC PRO380MB-MOD

251.30  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές και μετρητές ηλεκτρ. εγκατ.

PRO380MB-CT , Electric energy meter; 230/400V; 6A; Network: three-phase , ASTEC PRO380MB-CT

259.34  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές και μετρητές ηλεκτρ. εγκατ.

PRO380MB , Electric energy meter; 230/400V; 100A; Network: three-phase , ASTEC PRO380MB

251.30  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές και μετρητές ηλεκτρ. εγκατ.

PKT-P9040 , Electric energy meter; 100/250V; 16A; Display: LCD; 2%; 3.68kW , P9040

73.01  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές και μετρητές ηλεκτρ. εγκατ.

PKT-P9035 , Electric energy meter; 200/276V; 16A; Display: LED; 0.5%; 3.68kW , P9035

25.29  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές και μετρητές ηλεκτρ. εγκατ.

DMED330 , Electric energy meter; 230/400V; 6A; Network: three-phase , DME D330

321.94  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές και μετρητές ηλεκτρ. εγκατ.

DMED310T2 , Electric energy meter; 230/400V; 6A; Network: three-phase , DME D310 T2

348.17  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές και μετρητές ηλεκτρ. εγκατ.

DMED301 , Electric energy meter; 230/400V; 80A; Network: three-phase , DME D301

405.40  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές και μετρητές ηλεκτρ. εγκατ.

DMED300T2 , Electric energy meter; 230/400V; 63A; Network: three-phase , DME D300 T2

363.67  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές και μετρητές ηλεκτρ. εγκατ.

DMED130 , Electric energy meter; 220/240V; 63A; Network: single-phase , DME D130

232.51  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές και μετρητές ηλεκτρ. εγκατ.

DMED120T1MID , Electric energy meter; 220/240V; 63A; Network: single-phase , DME D120 T1 MID

283.48  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές και μετρητές ηλεκτρ. εγκατ.

DMED120T1 , Electric energy meter; 220/240V; 63A; Network: single-phase , DME D120 T1

202.48  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές και μετρητές ηλεκτρ. εγκατ.

DMED110T1 , Electric energy meter; 220/240V; 40A; Network: single-phase , DME D110 T1

125.19  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές και μετρητές ηλεκτρ. εγκατ.

DMED100T1MID , Electric energy meter; 220/240V; 40A; Network: single-phase , DME D100 T1 MID

104.34  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές και μετρητές ηλεκτρ. εγκατ.

DMED100T1 , Electric energy meter; 220/240V; 40A; Network: single-phase , DME D100 T1

89.43  με Φ.Π.Α.