Δείκτες, ελεγκτές τάσης και συνέχειας

WIN3 , Tester: voltage indicator, 100÷250V, Λεπιδα, Blade length:100mm ,

2.01