Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

WEL.WXR3032 , Service station, digital, 420W, Plug: EU, UK, Display: LCD, 6.7kg , T0053503699

4,889.03  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

WEL.WXR3031 , Service station, digital, 420W, Plug: EU, UK, Display: LCD, 6.7kg , T0053502699

4,957.01  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

WEL.WXR3030 , Service station, digital, 420W, Plug: EU, UK, Display: LCD, 6.7kg , T0053501699

4,783.30  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

WEL.WXR3 , Control unit, digital, 420W, sleep function, USB type A socket , T0053500699

3,498.10  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

WEL.WXD2020 , Κολληση, Soldering/desoldering station, digital, 255W, 120W, 120W, 230VAC , T0053429699

2,248.78  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

WEL.WXD2 , Κολληση, Soldering/desoldering station, digital, ESD, 255W, 50÷550°C , T0053426699

1,218.48  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

WEL.WR3M , Control unit, digital, ESD, 360W, 230VAC, 6.7kg, Plug: EU, UK , T0053366699

3,231.30  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

WEL.WR2002SET , Κολληση, Soldering/desoldering station, digital, 300W, 80W, 80W, 50÷450°C , T0053380699

2,648.43  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

WEL.WR2000ER , Κολληση, Soldering/desoldering station, digital, 300W, 50÷550°C, 230VAC , T0053380899

2,688.71  με Φ.Π.Α.