Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

US-1990QT , Ultrasonic washer, 300x240x150mm, 9l, 40kHz, 240W, 20÷80°C, 230VAC ,

760.04  με Φ.Π.Α.