Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

ELSEC5 , Electrically insulated gloves, Size:11, 5kV ,

31.02  με Φ.Π.Α.

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

ELSEC30/10 , Electrically insulated gloves, Size:10, 30kV ,

63.68  με Φ.Π.Α.

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

ELSEC30 , Electrically insulated gloves, Size:11, 30kV ,

61.47  με Φ.Π.Α.

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

ELSEC20/10 , Electrically insulated gloves, Size:10, 20kV ,

46.39  με Φ.Π.Α.

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

ELSEC20 , Electrically insulated gloves, Size:11, 20kV ,

46.39  με Φ.Π.Α.

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

ELSEC2.5 , Electrically insulated gloves, Size:11, 2.5kV ,

26.35  με Φ.Π.Α.

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

ELSEC10 , Electrically insulated gloves, Size:11, 10kV ,

38.19  με Φ.Π.Α.

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

AV-13080 , Protective gloves, Size: L, Mat: latex, Pcs:100 , AV13080

14.39  με Φ.Π.Α.

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

AV-13078 , Protective gloves, Size: L, non-slip, Mat: synthetic fiber , AV13078

3.80  με Φ.Π.Α.

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

AV-13077 , Protective gloves, Size: XL, Resistance to: abrasion , AV13077

3.80  με Φ.Π.Α.

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

AV-13075 , Protective gloves, Size: XL, white , AV13075

2.91  με Φ.Π.Α.

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

AV-13074 , Protective gloves, Size: L, white , AV13074

2.93  με Φ.Π.Α.

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία