Διακόπτες και ελεγκτές

ERD116RFZ, Encoding switch, HEX/BCD, P