Βύσματα MTA-100, με βήμα 2,54mm

643077-4, Protection cover, PIN:4, MTA-100 , 643077-4