Βύσματα Dubox, με βήμα 2,54mm

FCI-76385-310, Socket, wir