Ασφάλειες και ασφάλιση

TN070-24, Fuse: PTC polymer, 700mA, TN070

0.65  με Φ.Π.Α.

Ασφάλειες και ασφάλιση

SR075-06, Fuse: PTC polymer, 750mA, Case:0805, SR075-06

0.50  με Φ.Π.Α.

Ασφάλειες και ασφάλιση

SR050-06, Fuse: PTC polymer, 500mA, Case:0805, SR050-06

0.50  με Φ.Π.Α.

Ασφάλειες και ασφάλιση

SR035-06, Fuse: PTC polymer, 350mA, Case:0805, SR035-06

0.34  με Φ.Π.Α.

Ασφάλειες και ασφάλιση

SR010-15, Fuse: PTC polymer, 100mA, Case:0805, SR010-15

0.34  με Φ.Π.Α.

Ασφάλειες και ασφάλιση

SR020-09, Fuse: PTC polymer, 200mA, Case:0805, SR020-09

0.34  με Φ.Π.Α.

Ασφάλειες και ασφάλιση

SN150-06, Fuse: PTC polymer, 1.5A, Case:1206, SN150-06

0.40  με Φ.Π.Α.

Ασφάλειες και ασφάλιση

SN075-06, Fuse: PTC polymer, 750mA, Case:1206, SN075-06

0.20  με Φ.Π.Α.

Ασφάλειες και ασφάλιση

SN050-08, Fuse: PTC polymer, 500mA, Case:1206, SN050-08

0.21  με Φ.Π.Α.

Ασφάλειες και ασφάλιση

SN035-16, Fuse: PTC polymer, 350mA, Case:1206, SN035-16

0.20  με Φ.Π.Α.

Ασφάλειες και ασφάλιση

SN020-30, Fuse: PTC polymer, 200mA, Case:1206, SN020-30

0.20  με Φ.Π.Α.

Ασφάλειες και ασφάλιση

SN010-60, Fuse: PTC polymer, 100mA, Case:1206, SN010-60

0.21  με Φ.Π.Α.