Ασφάλειες και ασφάλιση

TN070-24, Fuse: PTC polymer, 700mA, TN070

0.64  με Φ.Π.Α.

Ασφάλειες και ασφάλιση

SR075-06, Fuse: PTC polymer, 750mA, Case:0805, SR075-06

0.49  με Φ.Π.Α.

Ασφάλειες και ασφάλιση

SR050-06, Fuse: PTC polymer, 500mA, Case:0805, SR050-06

0.48  με Φ.Π.Α.

Ασφάλειες και ασφάλιση

SR035-06, Fuse: PTC polymer, 350mA, Case:0805, SR035-06

0.33  με Φ.Π.Α.

Ασφάλειες και ασφάλιση

SR020-09, Fuse: PTC polymer, 200mA, Case:0805, SR020-09

0.33  με Φ.Π.Α.

Ασφάλειες και ασφάλιση

SR010-15, Fuse: PTC polymer, 100mA, Case:0805, SR010-15

0.33  με Φ.Π.Α.

Ασφάλειες και ασφάλιση

SN150-06, Fuse: PTC polymer, 1.5A, Case:1206, SN150-06

0.39  με Φ.Π.Α.

Ασφάλειες και ασφάλιση

SN075-06, Fuse: PTC polymer, 750mA, Case:1206, SN075-06

0.19  με Φ.Π.Α.

Ασφάλειες και ασφάλιση

SN050-08, Fuse: PTC polymer, 500mA, Case:1206, SN050-08

0.20  με Φ.Π.Α.

Ασφάλειες και ασφάλιση

SN035-16, Fuse: PTC polymer, 350mA, Case:1206, SN035-16

0.19  με Φ.Π.Α.

Ασφάλειες και ασφάλιση

SN020-30, Fuse: PTC polymer, 200mA, Case:1206, SN020-30

0.20  με Φ.Π.Α.

Ασφάλειες και ασφάλιση

SN010-60, Fuse: PTC polymer, 100mA, Case:1206, SN010-60

0.20  με Φ.Π.Α.

Ασφάλειες και ασφάλιση

SN005-60, Fuse: PTC polymer, 50mA, Case:1206, SN005-60

0.19  με Φ.Π.Α.

Ασφάλειες και ασφάλιση

SM075-08, Fuse: PTC polymer, 750mA, Case:1210, SM075-08

0.19  με Φ.Π.Α.

Ασφάλειες και ασφάλιση

SM050-16, Fuse: PTC polymer, 500mA, Case:1210, SM050-16

0.20  με Φ.Π.Α.

Ασφάλειες και ασφάλιση

SM035-16, Fuse: PTC polymer, 350mA, Case:1210, SM035

0.21  με Φ.Π.Α.

Ασφάλειες και ασφάλιση

SM020-30, Fuse: PTC polymer, 200mA, Case:1210, SM020

0.22  με Φ.Π.Α.

Ασφάλειες και ασφάλιση

SM010-60, Fuse: PTC polymer, 100mA, Case:1210, SM010

0.22  με Φ.Π.Α.

Ασφάλειες και ασφάλιση

SM005-60, Fuse: PTC polymer, 50mA, Case:1210, SM005-60

0.20  με Φ.Π.Α.

Ασφάλειες και ασφάλιση

SL250-16, Fuse: PTC polymer, 2.5A, Case:2920, SL250

0.43  με Φ.Π.Α.

Ασφάλειες και ασφάλιση

SL200-16, Fuse: PTC polymer, 2A, Case:2920, SL200

0.43  με Φ.Π.Α.

Ασφάλειες και ασφάλιση

SL185-33, Fuse: PTC polymer, 1.85A, Case:2920, SL185-33

0.39  με Φ.Π.Α.

Ασφάλειες και ασφάλιση

SL150-33, Fuse: PTC polymer, 1.5A, Case:2920, SL150-33

0.40  με Φ.Π.Α.

Ασφάλειες και ασφάλιση

SL125-33, Fuse: PTC polymer, 1.25A, Case:2920, SL125-33

0.38  με Φ.Π.Α.