Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

NET5T34ZVN001, Motor: AC, 1-phase, 1300rpm, P:34W, 230VAC, 870mA, -40÷40°C, IP40, NET5T34ZVN001

36.50  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

NET5T25ZVN001, Motor: AC, 1-phase, 1300rpm, P:25W, 230VAC, 680mA, -40÷40°C, IP40, NET5T25PVN001

35.32  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

NET5T16ZVN001, Motor: AC, 1-phase, 1300rpm, P:16W, 230VAC, 450mA, -40÷40°C, IP40, NET5T16ZVN001

28.80  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

NET5T10ZVN001, Motor: AC, 1-phase, 1300rpm, P:10W, 230VAC, 230mA, -40÷40°C, IP40, NET5T10ZVN001

22.94  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

NET5T05ZVN001, Motor: AC, 1-phase, 1300rpm, P:5W, 230VAC, 200mA, -40÷40°C, IP40, NET5T05ZVN001

19.92  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

M4Q045-EF01-75, Motor: AC, 1-phase, 1300rpm, P:34W, 230VAC, 750mA, -30÷40°C, IP20, M4Q045-EF01-75

46.67  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

M4Q045-EF01-01, Motor: AC, 1-phase, 1300rpm, P:34W, 230VAC, 750mA, -30÷40°C, IP42, M4Q045-EF01-01

44.26  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

M4Q045-EA01-01, Motor: AC, 1-phase, 1550rpm, P:26W, 230VAC, 550mA, -30÷40°C, IP42, M4Q045-EA01-01

75.06  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

M4Q045-DA05-75, Motor: AC, 1-phase, 1300rpm, P:23W, 230VAC, 620mA, -30÷40°C, IP20, M4Q045-DA05-75

39.10  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

M4Q045-DA05-01, Motor: AC, 1-phase, 1300rpm, P:23W, 230VAC, 620mA, -30÷40°C, IP42, M4Q045-DA05-01

37.31  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

M4Q045-CF01-75, Motor: AC, 1-phase, 1300rpm, P:16W, 230VAC, 420mA, -30÷40°C, IP20, M4Q045-CF01-75

33.09  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

M4Q045-CF01-01, Motor: AC, 1-phase, 1300rpm, P:16W, 230VAC, 420mA, -30÷40°C, IP42, M4Q045-CF01-01

32.58  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

M4Q045-CA03-75, Motor: AC, 1-phase, 1300rpm, P:10W, 230VAC, 250mA, -30÷40°C, IP20, M4Q045-CA03-75

31.78  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

M4Q045-CA03-51, Motor: AC, 1-phase, 1300rpm, P:10W, 230VAC, 250mA, -30÷40°C, IP42, M4Q045-CA03-51

30.31  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

M4Q045-BD01-75, Motor: AC, 1-phase, 1300rpm, P:5W, 230VAC, 190mA, -30÷40°C, IP20, M4Q045-BD01-75

28.66  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

M4Q045-BD01-01, Motor: AC, 1-phase, 1300rpm, P:5W, 230VAC, 190mA, -30÷40°C, IP42, M4Q045-BD01-01

27.54  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

EFE20250VC0446, Motor: EC, 1400rpm, 20W, 230VAC, 180mA, Bearing: ball bearing, IP65, EFE20250VC0446

80.06  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

EFA12100VC0393P, Motor: EC, 1400rpm, 12W, 230VAC, 100mA, Bearing: ball bearing, IP65, EFA12100VC0393P

97.15  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

EFA12100VC0350E, Motor: EC, 1300rpm, 12W, 230VAC, 100mA, Bearing: ball bearing, IP65, EFA12100VC0350E

89.55  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

ECE12150NC0186B, Motor: EC, 1500rpm, 12W, 230VAC, 90mA, Bearing: ball bearing, IP66, ECE12150NC0186B

102.60  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

50121003, Fan accessories: blowing propeller, Ømount.hole:3.6mm, 28°, 50121003

6.23  με Φ.Π.Α.