Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

NET5T34ZVN001, Motor: AC, 1-phase, 1300rpm, P:34W, 230VAC, 870mA, -40÷40°C, IP40, NET5T34ZVN001

36.82  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

NET5T25ZVN001, Motor: AC, 1-phase, 1300rpm, P:25W, 230VAC, 680mA, -40÷40°C, IP40, NET5T25PVN001

35.64  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

NET5T10ZVN001, Motor: AC, 1-phase, 1300rpm, P:10W, 230VAC, 230mA, -40÷40°C, IP40, NET5T10ZVN001

23.14  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

NET5T16ZVN001, Motor: AC, 1-phase, 1300rpm, P:16W, 230VAC, 450mA, -40÷40°C, IP40, NET5T16ZVN001

29.05  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

NET5T05ZVN001, Motor: AC, 1-phase, 1300rpm, P:5W, 230VAC, 200mA, -40÷40°C, IP40, NET5T05ZVN001

20.08  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

M4Q045-EF01-75, Motor: AC, 1-phase, 1300rpm, P:34W, 230VAC, 750mA, -30÷40°C, IP20, M4Q045-EF01-75

45.63  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

M4Q045-EF01-01, Motor: AC, 1-phase, 1300rpm, P:34W, 230VAC, 750mA, -30÷40°C, IP42, M4Q045-EF01-01

44.38  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

M4Q045-EA01-01, Motor: AC, 1-phase, 1550rpm, P:26W, 230VAC, 550mA, -30÷40°C, IP42, M4Q045-EA01-01

75.28  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

M4Q045-DA05-75, Motor: AC, 1-phase, 1300rpm, P:23W, 230VAC, 620mA, -30÷40°C, IP20, M4Q045-DA05-75

39.22  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

M4Q045-CF01-75, Motor: AC, 1-phase, 1300rpm, P:16W, 230VAC, 420mA, -30÷40°C, IP20, M4Q045-CF01-75

33.17  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

M4Q045-DA05-01, Motor: AC, 1-phase, 1300rpm, P:23W, 230VAC, 620mA, -30÷40°C, IP42, M4Q045-DA05-01

37.41  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

M4Q045-CF01-01, Motor: AC, 1-phase, 1300rpm, P:16W, 230VAC, 420mA, -30÷40°C, IP42, M4Q045-CF01-01

32.68  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

M4Q045-CA03-75, Motor: AC, 1-phase, 1300rpm, P:10W, 230VAC, 250mA, -30÷40°C, IP20, M4Q045-CA03-75

31.24  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

M4Q045-CA03-51, Motor: AC, 1-phase, 1300rpm, P:10W, 230VAC, 250mA, -30÷40°C, IP42, M4Q045-CA03-51

30.39  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

M4Q045-BD01-75, Motor: AC, 1-phase, 1300rpm, P:5W, 230VAC, 190mA, -30÷40°C, IP20, M4Q045-BD01-75