Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

541206400, Module: heating mat, Insulation: polyamide, -20÷250°C, 28V, 20W, 541206400

15.58  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

504278600, Module: heating mat, Insulation: silicone, Temp: -30÷180°C, 230V, 504278600

96.14  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

504138304, Module: heating mat, Insulation: silicone, Temp: -30÷180°C, 230V, 504138304

91.80  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

504138303, Module: heating mat, Insulation: silicone, Temp: -30÷180°C, 230V, 504138303

93.31  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

504137500, Module: heating mat, Insulation: silicone, Temp: -30÷180°C, 230V, 504137500

110.41  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

504133500, Module: heating mat, Insulation: silicone, Temp: -30÷180°C, 230V, 504133500

109.79  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

504111901, Module: heating mat, Insulation: silicone, Temp: -30÷180°C, 230V, 504111901

165.61  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

504097109, Module: heating mat, Insulation: silicone, Temp: -30÷180°C, 230V, 504097109

101.11  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

504069708, Module: heating mat, Insulation: silicone, Temp: -30÷180°C, 230V, 504069708

171.20  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

504000826, Module: heating mat, Insulation: silicone, Temp: -30÷180°C, 230V, 504000826

73.63  με Φ.Π.Α.