Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

541206400, Module: heating mat, Insulation: polyamide, -20÷250°C, 28V, 20W, 541206400

15.48  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

504278600, Module: heating mat, Insulation: silicone, Temp: -30÷180°C, 230V, 504278600

95.56  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

504138304, Module: heating mat, Insulation: silicone, Temp: -30÷180°C, 5÷400V, 504138304

91.24  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

504138303, Module: heating mat, Insulation: silicone, Temp: -30÷180°C, 5÷400V, 504138303

92.73  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

504137500, Module: heating mat, Insulation: silicone, Temp: -30÷180°C, 5÷400V, 504137500

109.75  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

504133500, Module: heating mat, Insulation: silicone, Temp: -30÷180°C, 5÷400V, 504133500

109.13  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

504111901, Module: heating mat, Insulation: silicone, Temp: -30÷180°C, 5÷400V, 504111901

166.24  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

504097109, Module: heating mat, Insulation: silicone, Temp: -30÷180°C, 5÷400V, 504097109

100.50  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

504069708, Module: heating mat, Insulation: silicone, Temp: -30÷180°C, 5÷400V, 504069708

170.15  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

504000826, Module: heating mat, Insulation: silicone, Temp: -30÷180°C, 5÷400V, 504000826

73.19  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

502069705, Module: heating mat, Insulation: silicone, Temp: -30÷180°C, 5÷400V, 502069705

181.25  με Φ.Π.Α.