Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

STP5X10, Screw, Ømount.hole:4.3mm, zinc, fans with termoplast frame,

0.21  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

SRR4.5-8, Rivet, Ømount.hole:4.4mm, black, Mat: nylon 66, SRR4.5-8

0.21  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

FGC, Terminal, earthing for fan, FG-1

0.23  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

FGA-92, Mounting gasket, Ømount.hole:5mm, black, Shore hardness:40, FGA-92

2.28  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

FGA-80, Mounting gasket, Ømount.hole:5mm, black, Shore hardness:40, FGA-80

1.30  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

FGA-70, Mounting gasket, Ømount.hole:5mm, black, Shore hardness:40, FGA-70

1.64  με Φ.Π.Α.