Ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές SAMWA

00219 ΗΛΕΚΤΡ. ΠΥΚΝΩΤΗΣ 1μF/100V , 00219

0,05  με Φ.Π.Α.

Ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές SAMWA

00189 ΗΛΕΚΤΡ. ΠΥΚΝΩΤΗΣ 47μF/25V , 00189

0,06  με Φ.Π.Α.

Ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές SAMWA

00196 ΗΛΕΚΤΡ. ΠΥΚΝΩΤΗΣ 33μF/35V , 00196

0,06  με Φ.Π.Α.

Ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές SAMWA

00270 ΗΛΕΚΤΡ. ΠΥΚΝΩΤΗΣ 22μF/50V , 00270

0,06  με Φ.Π.Α.

Ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές SAMWA

00227 ΗΛΕΚΤΡ. ΠΥΚΝΩΤΗΣ 1μF/160V , 00227

0,06  με Φ.Π.Α.

Ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές SAMWA

00203 ΗΛΕΚΤΡ. ΠΥΚΝΩΤΗΣ 1μF/63V , 00203

0,06  με Φ.Π.Α.

Ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές SAMWA

00188 ΗΛΕΚΤΡ. ΠΥΚΝΩΤΗΣ 22μF/25V , 00188

0,07  με Φ.Π.Α.

Ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές SAMWA

00207 ΗΛΕΚΤΡ. ΠΥΚΝΩΤΗΣ 10μF/63V , 00207

0,07  με Φ.Π.Α.

Ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές SAMWA

00187 ΗΛΕΚΤΡ. ΠΥΚΝΩΤΗΣ 10μF/25V , 00187

0,07  με Φ.Π.Α.

Ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές SAMWA

00180 ΗΛΕΚΤΡ. ΠΥΚΝΩΤΗΣ 10μF/16V , 00180

0,07  με Φ.Π.Α.