Είναι όλα καινούρια στην αρχική τους συσκευασία εκτός εάν αναφέρετε αλλιώς μέσα στην περιγραφή του προιόντος .