Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN817-8-8-CK, Indexing plungers, Thread: M16, Plating: black finish, Mat: steel, GN 817-8-8-CK

16.42  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN817-8-12-B, Indexing plungers, Thread: M16, Plating: black finish, Mat: steel, GN 817-8-12-B

14.55  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN817-8-12-G, Indexing plungers, Thread: M16, Plating: black finish, Mat: steel, GN 817-8-12-G

13.69  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN817-6-9-B, Indexing plungers, Thread: M12, Plating: black finish, Mat: steel, GN 817-6-9-B

11.26  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN817-5-8-B, Indexing plungers, Thread: M10, Plating: black finish, Mat: steel, GN 817-5-8-B

10.11  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN817-5-8-G, Indexing plungers, Thread: M10, Plating: black finish, Mat: steel, GN 817-5-8-G

11.72  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN817-4-6-G, Indexing plungers, Thread: M8, Plating: black finish, Mat: steel, GN 817-4-6-G

8.10  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN817-4-6-B, Indexing plungers, Plating: black finish, Mat: steel, 4mm, GN 817-4-6-B

10.67  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN817-12-15-G, Indexing plungers, Thread: M20, Plating: black finish, Mat: steel, GN 817-12-15-G

17.89  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN817-12-15-B, Indexing plungers, Thread: M20, Plating: black finish, Mat: steel, GN 817-12-15-B

20.99  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN817-10-12-B, Indexing plungers, Thread: M16, Plating: black finish, Mat: steel, GN 817-10-12-B

15.12  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN717-5-M8-CK-ST, Indexing plungers, Thread: M8, Plating: zinc, Mat: steel, 5mm, GN 717-5-M8-CK-ST

7.92  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN717-5-M8-A-ST, Indexing plungers, Thread: M8, Plating: zinc, Mat: steel, 5mm, GN 717-5-M8-A-ST

7.48  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN717-4-M6-A-ST, Indexing plungers, Thread: M6, Plating: zinc, Mat: steel, 4mm, GN 717-4-M6-A-ST

7.10  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN717-3-M6-A-ST, Indexing plungers, Thread: M6, Plating: zinc, Mat: steel, 3mm, GN 717-3-M6-A-ST

6.41  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN617-8-AK, Indexing plungers, Thread: M16, Plating: black finish, Mat: steel, GN 617-8-AK

15.24  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN617-8-A, Indexing plungers, Thread: M16, Plating: black finish, Mat: steel, GN 617-8-A

14.23  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN617-6-AK, Indexing plungers, Thread: M12, Plating: black finish, Mat: steel, GN617-6-AK