Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

WEL.WXA2010SET , Hot air soldering station, digital, ESD, 255W, 3.2g, Plug: EU , T0053430699