Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

WEL.WPB1 , Tip cleaners; for tips polishing , WPB1

24.82  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

WEL.WDC2 , Tip cleaners; metal chips , T0051512599

32.20  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

WEL.WDC-REP , Replaceable cleaner cartridge; metal chips , T0051382499

12.54  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

WEL.TC205 , Tip cleaning sponge; for WEL.PH70 bench support , TC205

3.04  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

WEL.SPONGE , Tip cleaning sponge; for Weller’s bench supports; 5pcs; 70x55mm , T0052241949

23.70  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

WEL.51303199 , Tip regenerators; 26g , T0051303199

19.00  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

SR-SH819-SCRUB , Tip cleaners; for SR-SH819 stand; 20g ,

2.99  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

SR-SH819-SCRPOD , Tip cleaners; for SR-SH819 stand; Equipment: metal stand; 35g ,

4.82  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

SR-SCRPOD , Tip cleaners; metal chips ,

10.57  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

SR-SCRUB , Replaceable cleaner cartridge; for SR-SCRPOD cleaner ,

4.74  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

SPONGE-B , Tip cleaning sponge; 68x68mm ,

1.27  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

SPONGE-C , Tip cleaning sponge; 70x70mm ,

1.41  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

SPONGE-A , Tip cleaning sponge; 79x46mm ,

1.20  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

SPG-1 , Tip cleaning sponge , SPG-1

3.36  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

SP-SPONGE , Tip cleaning sponge; for SP-60A station, for SP-80D station , SP-SPONGE

1.58  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

SP-RW900D/S , Tip cleaning sponge; for SP-RW900D station ,

1.84  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

SP-1011-SPONGE , Tip cleaning sponge; for SP-1011DLR station; 65x50mm ,

1.49  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

SP-1010-SPONGE , Tip cleaning sponge; for SP-1010DR station; 56x36mm ,

1.49  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

JBC-TT9900 , Tip regenerators; 15g , 9400000

24.93  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

JBC-S7751 , Tip cleaning sponge; for JBC bench supports , S7751

3.72  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

JBC-S7080 , Tip cleaners; for JBC bench supports; sponge , S7080

40.28  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

JBC-S1069 , Tip cleaning sponge; for JBC-AD2700 stand; 47x47mm ,

4.34  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

JBC-S0354 , Tip cleaning sponge; for JBC-CL-9885 cleaner; sponge , S0354

3.94  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

JBC-CLMU-PA , Device: tip cleaner; 2.1kg; 128x131x137mm; 230VAC; Plug: EU , CLMU-PA

618.05  με Φ.Π.Α.