Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

K0368.72106, Side thrust pin, Øout:16mm, Overall len:34mm, Tip mat: POM, 200N, K0368.72106

3.12  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

K0368.72104, Side thrust pin, Øout:16mm, Overall len:34mm, Tip mat: POM, 100N, K0368.72104

3.12  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

K0368.72086, Side thrust pin, Øout:12mm, Overall len:27mm, Tip mat: POM, 100N, K0368.72086

2.89  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

K0368.72084, Side thrust pin, Øout:12mm, Overall len:27mm, Tip mat: POM, 50N, K0368.72084

4.34  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

K0368.72064, Side thrust pin, Øout:10mm, Overall len:22mm, Tip mat: POM, 40N, K0368.72064

4.08  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

K0368.72066, Side thrust pin, Øout:10mm, Overall len:22mm, Tip mat: POM, 75N, K0368.72066

5.43  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

K0368.72056, Side thrust pin, Øout:10mm, Overall len:18mm, Tip mat: POM, 50N, K0368.72056

4.02  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

K0368.72054, Side thrust pin, Øout:10mm, Overall len:18mm, Tip mat: POM, 20N, K0368.72054

5.13  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

K0368.71106, Side thrust pin, Øout:16mm, Overall len:34mm, Tip mat: POM, 200N, K0368.71106

3.78  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

K0368.71104, Side thrust pin, Øout:16mm, Overall len:34mm, Tip mat: POM, 100N, K0368.71104

3.78  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

K0368.22106, Side thrust pin, Øout:16mm, Overall len:33.7mm, Tip mat: steel, K0368.22106

3.12  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

K0368.71086, Side thrust pin, Øout:12mm, Overall len:27mm, Tip mat: POM, 100N, K0368.71086

3.42  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

K0368.22066, Side thrust pin, Øout:10mm, Overall len:21.7mm, Tip mat: steel, K0368.22066

4.08  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

K0368.21106, Side thrust pin, Øout:16mm, Overall len:33.7mm, Tip mat: steel, K0368.21106

4.82  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

K0368.22056, Side thrust pin, Øout:10mm, Overall len:17.7mm, Tip mat: steel, K0368.22056

5.13  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN715.2-12, Eccentric bushing, Øout:18mm, L:13.9mm, Øint:12mm, GN 715.2-12

23.98  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN715.2-16, Eccentric bushing, Øout:25mm, L:17.9mm, Øint:16mm, GN 715.2-16

25.13  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN715.2-10, Eccentric bushing, Øout:16mm, L:11.9mm, Øint:10mm, GN 715.2-10

36.26  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN715-6-75-SA, Side thrust pin, Øout:10mm, Overall len:21.7mm, Tip mat: steel, GN 715-6-75-SA

10.91  με Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ασφάλισης και εγκατάστασης

GN715-5-50-SA, Side thrust pin, Øout:10mm, Overall len:17.7mm, Tip mat: steel, GN 715-5-50-SA

4.99  με Φ.Π.Α.