Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

IDL-PCSA-4 , Frames for mounting and soldering; 520x410mm , PCSA-4

576.62  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

IDL-PCSA-2 , Frames for mounting and soldering; 520x280mm , PCSA-2

514.63  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

IDL-PCSA-1 , Frames for mounting and soldering; 280x290mm , PCSA-1

442.34  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

BL142043 , Frames for mounting and soldering; 230x350mm ,

139.08  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

BL142042 , Frames for mounting and soldering; 230x185mm ,

119.72  με Φ.Π.Α.