Διεπαφές - ολοκληρωμένα κυκλώματα

UA9637ACP, Interface, transceiver, RS422, DIP8, 5VDC, UA9637ACP

2.36  με Φ.Π.Α.

Διεπαφές - ολοκληρωμένα κυκλώματα

UA9636ACP, Interface, transceiver, RS422, DIP8, UA9636ACP

0.31  με Φ.Π.Α.

Διεπαφές - ολοκληρωμένα κυκλώματα

ST485ECDR, Interface, transceiver, RS422,RS485,half duplex, 5Mbps, SO8, ST485ECDR

1.28  με Φ.Π.Α.

Διεπαφές - ολοκληρωμένα κυκλώματα

ST485EBDR, Driver, RS485 / RS422 transceiver, SO8, ST485EBDR

1.80  με Φ.Π.Α.

Διεπαφές - ολοκληρωμένα κυκλώματα

ST485CDR, Interface, transceiver, RS422,RS485,half duplex, 2.5Mbps, SO8, ST485CDR

1.06  με Φ.Π.Α.

Διεπαφές - ολοκληρωμένα κυκλώματα

ST485BDR, Interface, transceiver, RS422,RS485,half duplex, 2.5Mbps, SO8, ST485BDR

1.52  με Φ.Π.Α.

Διεπαφές - ολοκληρωμένα κυκλώματα

ST3485EBD, Interface, transceiver, RS422 / RS485, 12Mbps, SO8, 3.3VDC, ST3485EBDR

1.39  με Φ.Π.Α.

Διεπαφές - ολοκληρωμένα κυκλώματα

ST3243CPR, Interface, transceiver, RS232, 400kbps, SSOP28, 3÷5.5VDC, ST3243CPR

1.91  με Φ.Π.Α.

Διεπαφές - ολοκληρωμένα κυκλώματα

ST3232EBDR, Interface, transceiver, RS232,full duplex, 250kbps, SO16, ST3232EBDR

1.39  με Φ.Π.Α.

Διεπαφές - ολοκληρωμένα κυκλώματα

ST3232CDR, Driver, line-RS232, RS232, SOP16, ST3232CDR

1.28  με Φ.Π.Α.

Διεπαφές - ολοκληρωμένα κυκλώματα

ST3232BTR, Interface, transceiver, RS232,full duplex, 400kbps, TSSOP16, ST3232BTR

1.87  με Φ.Π.Α.

Διεπαφές - ολοκληρωμένα κυκλώματα

ST232CTR, Interface, transceiver, RS232, 220kbps, TSSOP16, 5VDC, ST232CTR

0.68  με Φ.Π.Α.

Διεπαφές - ολοκληρωμένα κυκλώματα

ST232CDR, Interface, transceiver, RS232, 220kbps, SO16, 4.5÷5.5VDC, ST232CDR

0.68  με Φ.Π.Α.

Διεπαφές - ολοκληρωμένα κυκλώματα

ST232ACD, Interface, transceiver, RS232, 400kbps, SO16, 5VDC, ST232ACDR

1.78  με Φ.Π.Α.

Διεπαφές - ολοκληρωμένα κυκλώματα

ST202ECTR, Interface, transceiver, RS232, 120kbps, TSSOP16, 5VDC, ST202ECTR

1.34  με Φ.Π.Α.

Διεπαφές - ολοκληρωμένα κυκλώματα

ST202EBDR, Interface, transceiver, RS232, SO16, 5VDC, ST202EBDR

1.46  με Φ.Π.Α.

Διεπαφές - ολοκληρωμένα κυκλώματα

SP3485EN-L, Interface, transceiver, RS485, 10Mbps, SO8, 3.3V, SP3485EN-L

4.53  με Φ.Π.Α.