Ελεγκτές και μετρητές ηλεκτρ. εγκατ.

PRO380S-CT , Electric energy meter, 230/400V, 6A, Network: three-phase , ASTEC PRO380S-CT

206.12  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές και μετρητές ηλεκτρ. εγκατ.

PRO380S , Electric energy meter, 230/400V, 100A, Network: three-phase , ASTEC PRO380S

206.12  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές και μετρητές ηλεκτρ. εγκατ.

PRO380MOD-CT , Electric energy meter, 230/400V, 6A, Network: three-phase , ASTEC PRO380MOD-CT

251.10  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές και μετρητές ηλεκτρ. εγκατ.

PRO380MOD , Electric energy meter, 230/400V, 100A, Network: three-phase , ASTEC PRO380MB-MOD

251.10  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές και μετρητές ηλεκτρ. εγκατ.

PRO380MB-CT , Electric energy meter, 230/400V, 6A, Network: three-phase , ASTEC PRO380MB-CT

259.16  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές και μετρητές ηλεκτρ. εγκατ.

PRO380MB , Electric energy meter, 230/400V, 100A, Network: three-phase , ASTEC PRO380MB

251.10  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές και μετρητές ηλεκτρ. εγκατ.

PKT-P9040 , Electric energy meter, 100/250V, 16A, Display: LCD, 2%, 3.68kW , P9040

73.01  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές και μετρητές ηλεκτρ. εγκατ.

PKT-P9035 , Electric energy meter, 200/276V, 16A, Display: LED, 0.5%, 3.68kW , P9035

25.29  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές και μετρητές ηλεκτρ. εγκατ.

DMED330 , Electric energy meter, 230/400V, 6A, Network: three-phase , DME D330

328.93  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές και μετρητές ηλεκτρ. εγκατ.

DMED310T2 , Electric energy meter, 230/400V, 6A, Network: three-phase , DME D310 T2

337.29  με Φ.Π.Α.