Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

WEL.WXP90 , Κολλητηρι, Soldering iron: with htg elem, 90W , T0052922499

425.14