Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

WEL.LW25 , Flux: rosin-free; F-SW12; liquid; 25ml , T0054002799

3.50  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

WEL.LF25 , Flux: rosin based; F-SW21; paste; 20g , T0054002699

3.50  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

TOPNIK-ZEL/100 , Flux: rosin based; RMA; gel; plastic container; 100ml ,

27.82  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

TOPNIK-ZEL/14 , Flux: rosin based; RMA; gel; syringe; 14ml; SMD soldering ,

13.47  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

TOPNIK-ZEL/10 , Flux: rosin based; RMA; gel; plastic container; 10ml ,

7.68  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

TOPNIK-ZEL , Flux: rosin based; RMA; gel; syringe; 1.4ml; SMD soldering ,

3.32  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

TOPNIK-GEL-BGA , Flux: rosin based; ROL0,synthetic; gel; syringe; 10ml; BGA , OM-338

13.91  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

TOPNIK-GEL , Flux: rosin based; RMA; gel; syringe; 10ml; SMD soldering , RMA7

13.91  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

TOPNIK-A3 , Flux: rosin-free; No Clean; pen; 12ml; SMD soldering , FLUX 312-AM2

17.75  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

TE410/10 , Flux: rosin based; halide-free, No Clean; liquid; 10l ,

118.09  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

TE410/500 , Flux: rosin based; halide-free, No Clean; liquid; 0.5l ,

6.95  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

TE410/1 , Flux: rosin based; halide-free, No Clean; liquid; 1l ,

13.51  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

RF800/100 , Flux: rosin based; liquid; bottle; 100ml , TOPNIK RF800 100ML

3.68  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

RF800/1 , Flux: rosin based; liquid; bottle; 1l ,

26.69  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

PASTA-L-35 , Flux: rosin based; RMA; paste; can; 40g , PASTA DO LUTOWANIA

1.07  με Φ.Π.Α.