Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

US-1990QT , Ultrasonic washer; 300x240x150mm; 9l; 40kHz; 240W; 20÷80°C; 230VAC ,

741.57  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

US-1200H , Ultrasonic washer; 167x137x67mm; 1.3l; 42kHz; 60W; 230VAC; Plug: EU ,

138.25  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

U-509 , Ultrasonic washer; 300x280x120mm; 40kHz; 50÷55°C; 230VAC; Plug: EU ,

1,256.88  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

U-509/K , Basket; for ultrasonic cleaner U-509 ,

137.39  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

U-507/K , Basket; for ultrasonic cleaner U-507 ,

95.14  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

U-507 , Ultrasonic washer; 300x280x70mm; 40kHz; 50÷55°C; 230VAC; Plug: EU ,

1,139.97  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

U-506P , Ultrasonic washer; 480x115x70mm; 40kHz; 50÷55°C; 230VAC; Plug: EU ,

1,139.97  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

U-504 , Ultrasonic washer; 270x120x70mm; 40kHz; 50÷55°C; 230VAC; Plug: EU ,

645.97  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

U-505S , Ultrasonic washer; 270x120x110mm; 40kHz; 50÷55°C; 230VAC; Plug: EU ,

727.25  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

U-503 , Ultrasonic washer; 210x120x70mm; 40kHz; 50÷55°C; 230VAC; Plug: EU ,

535.61  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

U-502 , Ultrasonic washer; 120x110x110mm; 40kHz; 50÷55°C; 230VAC; Plug: EU ,

470.60  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

U-501 , Ultrasonic washer; 120x110x70mm; 40kHz; 50÷55°C; 230VAC; Plug: EU ,

379.99  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

SP-U75 , Ultrasonic washer; 145x125x45mm; 0.75l; 42kHz; 50W; 230VAC ,

108.55  με Φ.Π.Α.