Εξοπλισμός συνεργείων

FLK-TICAR , Car charger , FLUKE TI CAR

238.20  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός συνεργείων

FLK-TI-VISOR2 , Sun visor , FLUKE TI-VISOR2

150.44  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός συνεργείων

FLK-TI-VISOR , Sun visor , FLUKE TI-VISOR

150.44  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός συνεργείων

FLK-TI-TRIPOD2 , Stand mount , FLUKE TI-TRIPOD2

190.56  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός συνεργείων

FLK-TI-SBC3B , Battery charger , FLUKE TI-SBC3B

330.98  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός συνεργείων

FLK-TI-TRIPOD3 , Stand mount , FLK-TI-TRIPOD3

194.03  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός συνεργείων

FLK-LENS/WIDE2 , Wide-angle lens , LENS/WIDE2

2,457.25  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός συνεργείων

FLK-LENS/TELE2 , Telephoto infrared lens , LENS/TELE2

2,452.24  με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμός συνεργείων

FLK-LENS/4XTELE2 , Telephoto infrared lens , FLK-LENS/4XTELE2

11,107.78  με Φ.Π.Α.