Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

TMT-PH300 , Preheater, ESD, 200x250mm, 850W, Plug: EU, Display:2x LED 4 digits , TMT-PH300

1,032.61&