Ελεγκτές μπαταριών και ενέργειας - κυκλ.

TSM1052, Driver, SMPS controller, battery charger controller, 0.1A, TSM1052

0.68  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές μπαταριών και ενέργειας - κυκλ.

SPV1040T, Driver, battery charger controller, 1.8A, 2÷5.2V, 3W, Channels:1, SPV1040T

3.89  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές μπαταριών και ενέργειας - κυκλ.

MIC79110-4.2YML-TR, Supervisor Integrated Circuit, battery charger controller, MIC79110-4.2YML-TR

3.67  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές μπαταριών και ενέργειας - κυκλ.

MCP73871-4CAI, Supervisor Integrated Circuit, battery charger controller, MCP73871-4CAI/ML

228.36  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές μπαταριών και ενέργειας - κυκλ.

MCP73871-4CCI, Supervisor Integrated Circuit, battery charger controller, MCP73871-4CCI/ML

3.50  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές μπαταριών και ενέργειας - κυκλ.

MCP73871-2CCI, Supervisor Integrated Circuit, battery charger controller, MCP73871-2CCI/ML

3.54  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές μπαταριών και ενέργειας - κυκλ.

MCP73871-2CAI, Supervisor Integrated Circuit, battery charger controller, MCP73871-2CAI/ML

3.52  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές μπαταριών και ενέργειας - κυκλ.

MCP73871-2AAI, Supervisor Integrated Circuit, battery charger controller, MCP73871-2AAI/ML

3.48  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές μπαταριών και ενέργειας - κυκλ.

MCP73871-1CCI, Supervisor Integrated Circuit, battery charger controller, MCP73871-1CCI/ML

3.50  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές μπαταριών και ενέργειας - κυκλ.

MCP73871-1CAI, Supervisor Integrated Circuit, battery charger controller, MCP73871-1CAI/ML

3.50  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές μπαταριών και ενέργειας - κυκλ.

MCP73871-1AAI, Supervisor Integrated Circuit, battery charger controller, MCP73871-1AAI/ML

3.63  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές μπαταριών και ενέργειας - κυκλ.

MCP73844-840IMS, Supervisor Integrated Circuit, battery charger controller, MCP73844-840I/MS

3.01  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές μπαταριών και ενέργειας - κυκλ.

MCP73843-420IMS, Supervisor Integrated Circuit, battery charger controller, MCP73843-420I/MS

3.10  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές μπαταριών και ενέργειας - κυκλ.

MCP73842-820IUN, Supervisor Integrated Circuit, battery charger controller, MCP73842-820I-UN

3.59  με Φ.Π.Α.

Ελεγκτές μπαταριών και ενέργειας - κυκλ.

MCP73841-420I/U, Supervisor Integrated Circuit, battery charger controller, MCP73841-420I/UN

2.95  με Φ.Π.Α.