Διακόπτες ισχύος - ολοκληρωμένα κυκλώματ

VNS3NV04DPTR-E, Driver, low-side switch, 3.5A, 4W, Channels:2, SO8, 40V, VNS3NV04DPTR-E

1.85  με Φ.Π.Α.

Διακόπτες ισχύος - ολοκληρωμένα κυκλώματ

VNS3NV04DP-E, Driver, low-side switch, 3.5A, 4W, Channels:2, SO8, Package: tube, VNS3NV04DP-E

3.16  με Φ.Π.Α.

Διακόπτες ισχύος - ολοκληρωμένα κυκλώματ

VNS1NV04DPTR-E, Driver, low-side switch, 1.7A, 4W, Channels:2, SO8, 40V, VNS1NV04DPTR-E

2.46  με Φ.Π.Α.

Διακόπτες ισχύος - ολοκληρωμένα κυκλώματ

VNS1NV04DP-E, Driver, low-side switch, 1.7A, 4W, Channels:2, SO8, Package: tube, VNS1NV04DP-E

3.19  με Φ.Π.Α.

Διακόπτες ισχύος - ολοκληρωμένα κυκλώματ

VNQ860SP-E, Driver, high-side switch, 250mA, 90W, Channels:4, PowerSO10, VNQ860SP-E

5.41  με Φ.Π.Α.

Διακόπτες ισχύος - ολοκληρωμένα κυκλώματ

VNQ860-E, Driver, high-side switch, 250mA, 16W, Channels:4, SO20, 5.5÷36V, VNQ860-E

4.47  με Φ.Π.Α.

Διακόπτες ισχύος - ολοκληρωμένα κυκλώματ

VNQ810P-E, Driver, high-side switch, 3.5A, 6.25W, Channels:4, SO28, 5.5÷36V, VNQ810P-E

4.73  με Φ.Π.Α.

Διακόπτες ισχύος - ολοκληρωμένα κυκλώματ

VNQ600AP-E, Driver, high-side switch, 25A, 6.25W, Channels:4, SO28, 5.5÷36V, VNQ600AP-E

7.37  με Φ.Π.Α.

Διακόπτες ισχύος - ολοκληρωμένα κυκλώματ

VNQ5E250AJ-E, Driver, high-side switch, 5A, Channels:4, PowerSSO16, 4÷28V, VNQ5E250AJ-E

5.10  με Φ.Π.Α.

Διακόπτες ισχύος - ολοκληρωμένα κυκλώματ

VNQ5E050K-E, Driver, high-side switch, 27A, Channels:4, PowerSSO24, 4.5÷28V, VNQ5E050K-E

5.63  με Φ.Π.Α.

Διακόπτες ισχύος - ολοκληρωμένα κυκλώματ

VNQ5160K-E, Driver, high-side switch, 5.4A, Channels:4, PowerSSO24, 4.5÷36V, VNQ5160K-E

4.22  με Φ.Π.Α.

Διακόπτες ισχύος - ολοκληρωμένα κυκλώματ

VNQ5050AK-E, Driver, high-side switch, 19A, Channels:4, PowerSSO24, 4.5÷36V, VNQ5050AK-E

5.72  με Φ.Π.Α.

Διακόπτες ισχύος - ολοκληρωμένα κυκλώματ

VNQ5027AK-E, Driver, high-side switch, 29A, Channels:4, PowerSSO24, 4.5÷36V, VNQ5027AK-E

8.73  με Φ.Π.Α.

Διακόπτες ισχύος - ολοκληρωμένα κυκλώματ

VNQ500PEP-E, Driver, high-side switch, 400mA, 7.3W, Channels:4, PowerSSO12, VNQ500PEP-E

4.31  με Φ.Π.Α.

Διακόπτες ισχύος - ολοκληρωμένα κυκλώματ

VNP35N07, Driver, low-side switch, 35A, 125W, Channels:1, TO220-3, 70V, VNP35N07-E

4.93  με Φ.Π.Α.

Διακόπτες ισχύος - ολοκληρωμένα κυκλώματ

VNP20N07, Driver, low-side switch, 20A, 83W, Channels:1, TO220-3, 70V, VNP20N07-E

5.06  με Φ.Π.Α.

Διακόπτες ισχύος - ολοκληρωμένα κυκλώματ

VNP14NV04-E, Driver, low-side switch, 12A, Channels:1, TO220-3, Package: tube, VNP14NV04-E

3.94  με Φ.Π.Α.

Διακόπτες ισχύος - ολοκληρωμένα κυκλώματ

VNP10N07-E, Driver, low-side switch, 10A, 50W, Channels:1, TO220-3, 70V, VNP10N07-E

3.87  με Φ.Π.Α.

Διακόπτες ισχύος - ολοκληρωμένα κυκλώματ

VNL5300S5-E, Driver, low-side switch, 2A, Channels:1, SO8, Package: tube, 41V, VNL5300S5-E

1.45  με Φ.Π.Α.

Διακόπτες ισχύος - ολοκληρωμένα κυκλώματ

VNI8200XP, Driver, high-side switch, 700mA, Channels:8, PowerSSO36, 10.5÷36V, VNI8200XP

12.25  με Φ.Π.Α.

Διακόπτες ισχύος - ολοκληρωμένα κυκλώματ

VNI4140K-32, Driver, high-side switch, 1A, Channels:4, PowerSSO24, 10.5÷36V, VNI4140K-32

7.37  με Φ.Π.Α.

Διακόπτες ισχύος - ολοκληρωμένα κυκλώματ

VNI4140K, Driver, high-side switch, 700mA, Channels:4, PowerSSO24, 10.5÷36V, VNI4140K

6.71  με Φ.Π.Α.

Διακόπτες ισχύος - ολοκληρωμένα κυκλώματ

VNI2140JTR, Driver, high-side switch, 1A, Channels:2, PowerSSO12, 9÷45V, VNI2140JTR

4.20  με Φ.Π.Α.