Βύσματα ομόαξονικά / RF

SPC-B, Housing, screw, Series: Basic Line , SPC-B

2.41  με Φ.Π.Α.