Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

U1188A , K-type temperature probe; -60÷200°C; Accur: ±2,2°C , U1188A

29.75  με Φ.Π.Α.

Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

U1186A , K-type temperature probe; -20÷200°C; 1m; Accur: ±1,1°C , U1186A

37.69  με Φ.Π.Α.

Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

U1185A , J-type temperature probe; -20÷200°C; Accur: ±1,1°C , U1185A

37.69  με Φ.Π.Α.

Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

U1183A , K-type temperature probe; -50÷800°C , U1183A

128.14  με Φ.Π.Α.

Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

U1182A , K-type temperature probe; -50÷400°C; Accur: ±(0,75% + 2,2˚C) , U1182A

331.63  με Φ.Π.Α.

Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

U1181A , K-type temperature probe; -50÷700°C; Accur: ±(0,75% + 2,2˚C) , U1181A

110.54  με Φ.Π.Α.

Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

U1180A , Kit; Kind of probe: general purpose , U1180A

65.33  με Φ.Π.Α.

Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

TP873-5M , K-type temperature probe; -30÷300°C; 5m , TP873-5M

45.23  με Φ.Π.Α.

Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

TPK-59 , K-type temperature probe; -46÷316°C , TPK-59

31.04  με Φ.Π.Α.

Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

TP873 , K-type temperature probe; -30÷300°C; 0.91m , TP873

23.28  με Φ.Π.Α.

Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

TP870 , K-type temperature probe; -40÷250°C; 1m , TP870

23.28  με Φ.Π.Α.

Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

TP400 , K-type temperature probe; -20÷232°C; 900mm , TP400

115.56  με Φ.Π.Α.

Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

TP200 , K-type temperature probe; -20÷93°C; 900mm; Accur: ±1,8°C , TP200

61.55  με Φ.Π.Α.

Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

TP-111 , K-type temperature probe; -100÷900°C; Probe l:200mm ,

45.45  με Φ.Π.Α.

Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

TP-112 , K-type temperature probe; -50÷450°C; Probe l:200mm ,

46.09  με Φ.Π.Α.

Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

TP-09 , K-type temperature probe; Kind of probe: general purpose ,

7.34  με Φ.Π.Α.

Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

TP-08 , K-type temperature probe; -50÷750°C; Probe l:80mm ,

6.73  με Φ.Π.Α.

Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

TP-06 , K-type temperature probe; -50÷750°C; Probe l:80mm ,

6.65  με Φ.Π.Α.

Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

TP-03 , K-type temperature probe; -50÷200°C; 1m ,

8.26  με Φ.Π.Α.

Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

TP-04 , K-type temperature probe; -50÷400°C; Probe l:100mm ,

87.70  με Φ.Π.Α.

Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

TP-02 , K-type temperature probe; -50÷700°C; Probe l:150mm ,

76.58  με Φ.Π.Α.