Διεπαφές - ολοκληρωμένα κυκλώματα

MIC74YQS, Interface, I/O expander, 2.7÷3.6VDC, Interface: I2C, SMBus, SMD, MIC74YQS

3.92  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

VOR5I400-F, dc fan controller, vortex, 5a, uout:12vdc, -20÷55°c, usup:12vdc, VOR5I400-F

117.41  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

015B125-F, dc fan controller, tachstrip, 4a, uout:5÷25vdc, max.65°c, 015B125-F

28.71  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

052S4401T16-F, dc fan controller, multi sr, 4a, uout:24÷48vdc, max.55°c, 052S4401T16-F

40.78  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

012D440-F, dc fan controller, omni sd, 4a, uout:10÷15vdc, usup:10÷15vdc, 012D440-F

71.08  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

042D440-F, dc fan controller, multi sd, 4a, uout:10÷75vdc, usup:10÷75vdc, 042D440-F

111.82  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

ADC600-F, dc fan controller, aurora, 6a, uout:12÷48vdc, -20÷55°c, 12÷48vac, ADC600-F

213.14  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

FUS300-F, dc fan controller, fusion, 3a, uout:24vdc, -20÷55°c, FUS300-F

22.63  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

024D440-F, dc fan controller, omni sd, 4a, uout:20÷30vdc, usup:20÷30vdc, 024D440-F

86.15  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

030M320-F, dc fan controller, tachscan-3, 4a, uout:6÷60vdc, max.65°c, 030M320-F

59.32  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

030M920-F, dc fan controller, tachscan-9, 8a, uout:6÷60vdc, max.65°c, 030M920-F

111.25  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

018W140-F, dc fan controller, smartfan wisp ii, uout:11.5÷30vdc, 24awg, 20w, 018W140-F

41.64  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

018W135P-F, dc fan controller, smartfan wisp ii, uout:11.5÷30vdc, 24awg, 20w, 018W135P-F

48.01  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

018W135-F, dc fan controller, smartfan wisp ii, uout:11.5÷30vdc, 24awg, 20w, 018W135-F

46.56  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

FGC0526.2, blower heater, cirrus 25/2, 30w, 24vac, 24vdc, ip20, 27x27x50mm, 371934,01

124.76  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

FGC1502.2, blower heater, cirrus 40/2, 200w, 12vdc, ip20, din en50022 35mm, 370328,01

135.72  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

FGC1511.2, blower heater, cirrus 40/2, 230w, 12vac, 12vdc, ip20, 42x42x107mm, 372181,01

148.48  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

FGC1026.2, blower heater, cirrus 40/1, 60w, 24vac, 24vdc, ip20, 42x42x72mm, 371371,01

133.87  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

FGC0524.2, blower heater, cirrus 25/2, 40w, 24vac, 24vdc, ip20, 27x27x50mm, 371604,01

124.08  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

FGC1031.2, blower heater, cirrus 40/1, 100w, 24vac, 24vdc, ip20, 42x42x72mm, 15661,2

132.48  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

FGC1515.2, blower heater, cirrus 40/2, 230w, 24vac, 24vdc, ip20, 42x42x107mm, 370090,01

155.77  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

FGC1030.2, blower heater, cirrus 40/1, 80w, 24vac, 24vdc, ip20, 42x42x72mm, 371680,01

123.74  με Φ.Π.Α.

Ανεμιστήρες, συστήμ. ψύξης και θέρμανσης

FGC0504.2, blower heater, cirrus 25/2, 20w, 12vdc, ip20, din en50022 35mm, 370089,01

171.64  με Φ.Π.Α.