Σύρματα περιέλιξης !

DNE2.50/0.25 .  Σύρμα περιέλιξης

200 κωδικοί σε σύρματα περιέλιξης ,

με τη  καλύτερη ποιότητα, και κατασκευή ,

για ολες τις δουλειές.

δειτε τα εδω