Μονάδες επικοινωνίας WiFi και Bluetooth βιομηχανικής κλάσης από την U-BLOX

Μονάδες επικοινωνίας WiFi και Bluetooth βιομηχανικής κλάσης από την U-BLOX

Μονάδες επικοινωνίας WiFi και Bluetooth βιομηχανικής κλάσης από την U-BLOX

Η εταιρεία u-blox αποτελεί ηγετικό κατασκευαστή μονάδων και ολοκληρωμένων κυκλωμάτων για ασύρματη επικοινωνία. Βρίσκουν εφαρμογή σε χρήσεις και συσκευές του τομέα της αυτοκίνησης, βιομηχανίας και καταναλωτικών. Η λύσεις της u-blox επιτρέπουν τον ακριβή εντοπισμό θέσης ατόμων, οχημάτων και συσκευών, καθώς και την ασύρματη επικοινωνία με δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, καθώς επίσης δίκτυα WLAN
Με ραδιοφωνική επικοινωνία μικρής εμβέλειας (Wi-Fi/Bluetooth).

Οι μονάδες της σειράς NINA-W10 παραγωγής U-BLOX αποτελούν τις μικρότερες μονάδες ασύτματης επικοινωνίας WiFi και Bluetooth βιομηχανικής κλάσης. Οι αυτόνομες μονάδες της σειράς NINA-W10, παράγωνται από την ελβετική εταιρεία U-BLOX, και συνδέουν μεταξύ τους αποδοτικό μικροελεγκτή δύο πυρήνων 32bit ανοικτής αρχιτεκτονικής, καθώς και υψηλής ποιότητας μονάδα ράδιο WiFi/Bluetooth. Ιδιαίτερο βάρος ασκήθηκε στην ασφάλεια – οι μονάδες διαθέτουν ενσωματωμένο κρυπτογραφικό κύκλωμα εξοπλισμού, καθώς και λειτουργία ασφαλούς εκκίνησης (secure boot), η οποία εγγυάται την εκκίνηση της μονάδας αποκλειστικά με το εξουσιοδοτημένο λογισμικό. Χάρη στην λειτουργία σε βιομηχανικό εύρος θερμοκρασιών και τις συμπαγείς τους διαστάσεις οι μονάδες προσαρμόζονται εξαιρετικά στις ανάγκες της αγοράς. Οι μονάδες αυτές αφιερώνονται ιδιαίτερα σε επαγγελματικές εφαρμογές τύπου ασύρματων αισθητήρων αμηλής ισχύος, διακίκτυο πραγμάτων (IoT), τηλεματική, αυτοματισμούς κτιρίων, βιομηχανικά δίκτυα, ιατρικά, και άλλα. Οι μονάδες διαθέτουν προκαταρκτική πιστοποίηση σε Ευρώπη, ΗΠΑ, και Καναδά. ιδιότητες μονάδων της σειράς NINA-W10: μικροελεγκτής LX6 32-bit, dual-core, 520kB SRAM, 16Mb FLASH; Bluetooth 4.2 -Low Energy καθώς και BR/EDR; WiFi – IEEE 802.11b/g/n; διεπαφές UART, SPI, I2C, JTAG, GPIO και άλλες; θερμοκρασία λειτουργίας από -40°C έως +85°C; διαστάσεις 10×10,6×2,2mm (NINA-W101) ή 10x14x3,8mm (NINA-W102); πρίζα κεραίας (μόνο στο NINA-W101); ενσωματωμένη κεραία (μόνο στο NINA-W102).