Αμπεροτσιμπίδες DC AC

Amper meter αμπεροτσιμπιδα

Μεγάλη ποικιλία σε αμπεροτσιμπίδες

είτε για οικιακή είτε για επαγγελματική χρήση !!!

Μετρητής ισχύος τσιμπίδας