Εξοπλισμός κολλήσεων και ηλεκτροκολλήσεω

desoldering station, digital, esd, station power:80w, 50÷450°c,ERSA-DIGITAL2000A,0DIG20AXT

1,757.60  με Φ.Π.Α.

Απορρόφηση κόλλησης

desoldering pump, 11.3cm3, l:192mm,SA.3280,3280

39.43  με Φ.Π.Α.

Απορρόφηση κόλλησης

desoldering pump, ptfe, plastic, l:205mm,WEL.DSP11,DSP11

40.05  με Φ.Π.Α.

Απορρόφηση κόλλησης

desoldering pump, ptfe, l:335mm,SP-108K,SP-108K

5.88  με Φ.Π.Α.

Απορρόφηση κόλλησης

desoldering pump tip, carbon fiber,CK-6104A,T6104A

7.33  με Φ.Π.Α.