Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

k-type temperature probe, -40÷350°c, probe l:101.6mm,FLK-80PK-25,FLUKE 80PK-25

185.90  με Φ.Π.Α.

Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

k-type temperature probe, -40÷816°c, probe l:203.2mm,FLK-80PK-26,FLUKE 80PK-26

203.43  με Φ.Π.Α.

Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

k-type temperature probe, -60÷130°c, accur: ±2,5°c, 1.2m, <5s,TESTO-06024592,0602 4592

205.67  με Φ.Π.Α.

Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

k-type temperature probe, -40÷250°c, 1m,TP870,TP870

22.82  με Φ.Π.Α.

Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

k-type temperature probe, -30÷300°c, 0.91m,TP873,TP873

23.66  με Φ.Π.Α.

Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

k-type temperature probe, -50÷400°c, accur: ±2,5°c, 1.6m,TESTO-06024892,0602 4892

275.03  με Φ.Π.Α.

Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

K-type temperature probe,TPK-59,TPK-59

29.41  με Φ.Π.Α.

Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

temperature and humidity probe, -20÷70°c, 12mm, accur: ±0,3°c,TESTO-05726172,0572 6172

396.51  με Φ.Π.Α.

Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

k-type temperature probe, 100mm, -58÷538°c,TP875,TP875

43.10  με Φ.Π.Α.

Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

k-type temperature probe, -30÷300°c, 5m,TP873-5M,TP873-5M

43.60  με Φ.Π.Α.

Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

Temperature probe,TESTO-06351025,0635 1025

432.98  με Φ.Π.Α.

Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

k-type temperature probe, -50÷400°c, accur: ±2,5°c, 1.5m, <5s,TESTO-06020645,0602 0645

44.50  με Φ.Π.Α.

Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

k-type temperature probe, -40÷700°c, 1m,EX871515,871515

56.45  με Φ.Π.Α.

Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

K-type temperature probe,FLK-80BK-A,FLUKE 80BK

58.31  με Φ.Π.Α.

Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

k-type temperature probe, -20÷93°c, 900mm, accur: ±1,8°c,TP200,TP200

62.19  με Φ.Π.Α.

Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

K-type temperature probe,FLK-80PK-11,FLUKE 80PK-11

62.53  με Φ.Π.Α.

Ανιχνευτές και προσαρμογείς θερμοκρασίας

k-type temperature probe, -50÷120°c, 395mm, accur: ±1,5°c, <90s,TESTO-06280020,0628 0020

68.95  με Φ.Π.Α.