Ακροδέκτες κόλλησης PCB

388041.67, , 388041.67

0.35  με Φ.Π.Α.

Ακροδέκτες κόλλησης PCB

387811.67, , 387811.67

0.35  με Φ.Π.Α.

Ακροδέκτες κόλλησης PCB

60-2979-11/0030, solder lug, tht, brass, 60-2979-11/0030

0.09  με Φ.Π.Α.